Dodavatelský Kanban

Co je dodavatelský kanban?

Dodavatelský Kanban je metoda pro zvýšení spolehlivosti dodávek a snížení doby oživení zásob. Může být používán jako rozšíření interního Kanban systému nebo bez interního Kanban systému. Cílem Dodavatelského Kanbanu je zajištění dodávky součástek dodavateli na základě poptávky. Z tohoto důvodu překračuje hranice společnosti a zahrnuje dodavatele do principu.

Na rozdíl od klasických Kanban systémů se poptávka v Dodavatelském Kanbanu neoznamuje internímu zásobovacímu bodu, ale externímu dodavateli, který má potřebné produkty skladem. Informace mohou být předávány jako objednávka nebo elektronicky. Stanovení požadavků se provádí například pomocí transpondéru, eKanbanu nebo Kanban kontejneru. Tím se snižuje průchodnost a doba oživení zásob.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th