Dodavatelský řetězec

Co znamená dodavatelský řetězec?

Dodavatelský řetězec je systém různých organizací, aktivit, procesů, dat a zdrojů, které jsou zapojeny do přepravy produktu nebo služby od dodavatele k zákazníkovi. V případě produktů zahrnuje dodavatelský řetězec výrobní závody, sklady, distribuční centra, počítačové systémy a software.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th