Doklad o předání vybavení (EIR)

Co je to předání zařízení?

Potvrzení o výměně zařízení je povinný dokument při přepravě nákladního kontejneru z jedné lodě na jinou nebo do/z přepravovacího terminálu. Dokument zobrazuje číslo kontejneru, kód lodě a pozici při stohování a uskladňování.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th