Dokovací stanice

Co je to dokovací stanice?

Překládám následující text do češtiny:
Přístaviště je konkrétní místo v okolí nebo uvnitř budovy, kde se dopravní vozidla parkují pro nakládku nebo vykládku. Přístaviště se nachází převážně ve skladu.
Ve skladu se design přístavní oblasti liší v závislosti na typu nákladního automobilu, který má být ubytován. Kromě toho bude počet přístupových bodů vyžadován na základě pohybu materiálů a objemu dodávek.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th