Dokumentární kredit

Co je dokumentární akreditiv?

Dokumentární akreditiv je platební metoda, která chrání jak prodávajícího (exportéra), tak kupujícího (dovozce) v kupní smlouvě. V případě prodávajícího poskytuje záruku (obvykle vydávanou na jeho žádost kupující bankou), že prodávající obdrží platbu poté, co byla splněna přeprava zboží. Na straně kupujícího však dostane záruku, že objednané zboží bude doručeno.

Obvykle prodávající požaduje dokumentární akreditiv s cílem zkontrolovat bonitu kupujícího. Kupující po vydání požadovaného dokumentu také požaduje potvrzení nebo dodržování dokumentů od prodávajícího. Potvrzovacími dokumenty mohou být přepravní list, pojišťovací certifikát, certifikát původu apod.

Po splnění dohodnutých podmínek ve smlouvě oběma stranami kupující obdrží své zboží a prodávající dostane zaplaceno. V některých částech světa je dokumentární akreditiv také známý jako akreditiv (L/C).

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th