Dopis o akreditivu

Co je dopis úvěru?

Letter of Credit“ (zkráceně L/C), také známý jako dokumentární akreditiv, je platební systém, který chrání exportéra a importéra v smlouvě o prodeji. Stručně řečeno, letter of credit slouží k prokázání platební schopnosti importéra a zaručuje platbu za zboží po jeho přijetí. Obvykle je požadován exportérem.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th