Doprava zboží

Co je přepravní makléřství?

Přepravnictví je samostatnou odnoží podnikání, jejímž účelem je organizovat přepravní objednávky a předat je dopravcům. Není třeba zaměňovat jej s přepravou nákladu, protože nedisponuje vlastními vozidly ani skladovacími zařízeními. Z tohoto důvodu se přepravnictví nejlépe dá srovnávat s burzou přepravy, která předává přepravní objednávky stálým nebo příležitostným dopravcům. Přepravce je proto také základním a odpovídajícím příjemcem faktur dopravce.

Podle právního základu v německém obchodním zákoníku přepravník není stranou přepravního podnikání a proto nepřebírá odpovědnost za provedení přepravy.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th