Doprava zdarma na nákladním vozidle (FOT)

Co je Free on Truck?

Free on Truck je dopravní pojem používaný pro zboží přepravované kamionem. Prodávající je zodpovědný za umístění zboží na kamionu v určeném nakládacím přístavu nebo místě. A kupující přebírá odpovědnost za náklady a rizika spojená s přepravou, jakmile je zboží naloženo na kamion.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th