Doprava

Co znamená doprava?

Doprava se odkazuje na pohyb osob, živočichů a zboží z jednoho místa na druhé. Tento pohyb může být prováděn různými dopravními prostředky jako je vzduch, pevnina, moře, kabel, potrubí a vesmírná doprava.

Jelikož se dopravní prostředky liší, liší se také způsoby přepravy osob a zboží. Nejznámějšími prostředky jsou použití vozidel, vlaků, lodí, vesmírných lodí a potrubí.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th