Dopravce zdarma (FCA)

Jaký je význam termínu Freight Carrier?

Free Carrier znamená, že prodávající již dodal zboží na místě určeném kupujícím. Poté může být zboží přepraveno dopravcem nebo jinou osobou určenou kupujícím.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th