Double Blind Shipment

Co je Double Blind Shipment?

Dvojitě zastřená zásilka je, když distributor (prodejce) tají identitu jak odesílatele, tak i kupujícího před sebou navzájem. V podstatě odesílatel odesílá zásilku, aniž by znal přesnou dodací adresu kupujícího. Stejně tak kupující neví, kdo přímo odeslal jeho zboží.

V tomto typu dopravy je používán odlišný Bill of Lading, aby nedošlo ke zveřejnění místa dodání. Pouze dopravní společnost zná adresu konečného místa pro zboží.

Distributor používá tento způsob dopravy, aby zabránil přímému kontaktu mezi odesílatelem a kupujícím. V tomto případě distributor jedná jako prostředník, aniž by věděl o ostatních stranách, které se podílejí na přepravě zboží.

Pokud není použita metoda dvojitého zastření, distributoři někdy používají „slepu zásilku“. To znamená, že kupující je držen v nevědomosti, tj. neví, kdo je odesílatel.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th