DSLV

Co znamená zkratka DSLV?

DSLV znamená Německý svaz přepravců a logistiky (DSLV) e.V. Jedná se o střechovou organizaci průmyslu přepravy zboží a logistiky v Německu.

DSLV zastupuje společné zájmy a obavy společnosti z přepravy, skladování, dopravy a logistiky, zejména ve vztahu k politikům, veřejnosti a organizacím na národní a mezinárodní úrovni. Dále působí jako poradce a poskytuje školení a kvalifikaci pro členy.

Společně se svými spolupracujícími partnery je DSLV jedinou nejvyšší organizací v německém dopravním průmyslu, která pokrývá celou škálu služeb v oblasti přepravy zboží a logistiky. DSLV se také účastní diskusí o dopravní politice, aby zaujala stanovisko k směrnicím, předpisům a návrhům zákonů ve prospěch svých členských společností.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th