Dvoustranná logistika (2PL)

Co je dvoustranná logistika?

Také známá jako 2PL, Two-Party Logistics (Dvoustranná logistika) je situace, kdy výrobce zaměstnává dopravce jako subdodavatele ke splnění logistické úlohy. Určitou část zodpovědnosti nese výrobce. Vztah mezi nimi je na krátkodobém základě a s důrazem na náklady, přičemž dopravce jedná na základě pokynů klienta.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th