EDI

Co znamená zkratka EDI v logistice?

EDI znamená Elektronickou datovou výměnu. Jedná se o termín, který se používá k vysvětlení toho, jak systémy komunikují navzájem a umožňují přenos dat. Jednoduše řečeno, EDI je komunikace počítač-počítač, která nahrazuje fax, e-mail nebo poštovní zásilky při reagování na transakce zákazníků.

Místo manuálního reagování na objednávky zákazníků pomocí faxu nebo e-mailu, EDI urychluje zpracování objednávek a zrychluje odpovědi na zákaznické objednávky.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th