EDIFACT

Co znamená zkrateka EDIFACT?

EDIFACT znamená elektronickou datovou výměnu pro správu, obchod a dopravu. Jedná se v podstatě o standardizovanou metodu elektronické datové výměny mezi podniky.

UNECE definuje EDIFACT jako „soubor mezinárodně shodnutých norem, adresářů a směrnic pro elektronickou výměnu strukturovaných dat mezi nezávislými počítačovými informačními systémy.“

Hlavními komponenty EDIFACTu jsou sada syntaxe pro strukturování dat, interaktivní výměnný protokol (I-EDI) a standardizované zprávy umožňující výměnu dat mezi zeměmi a odvětvími.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th