Elektrický manipulační vozík

Co je elektrický manipulační vozík?

Elektrický vysokozdvižný vozík, také známý jako chůzový vozík, je poháněcí zařízení pro zdvihání a nakládání palet. Především se vozík používá k zdvihání a skládání nákladu nebo k skladování palet na vysokých úrovních regálu. Tento typ zařízení se nejčastěji nachází ve skladových prostorách.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th