Elektronický Kanban

Co je Elektronický Kanban?

Elektronický kanban je termín, který popisuje decentralizovaný kontrolní systém založený na principu převzetí a zapojení elektronických systémů. Díky své složitosti a různorodosti variant může elektronický kanban systém, tedy softwarová podpora pro tradiční manuální kanban systémy, pomoci rychle předcházet problémům nebo úzkým hrdlům.

V skladech s elektronickým kanban systémem je kontrola toku materiálu prováděna pomocí kontejnerů (kanbanové kontejnery) nebo kanbanových karet. Tyto kanbanové karty slouží jako klasický prostředek identifikace zboží a mají tu výhodu, že musí být přepravována pouze elektronická informace na kartě (eKanban), aby byla spuštěna následná dodávka. Kanbanový kontrolní systém s dvěma kontejnery se široce používá. Zatímco jeden kontejner je ve výrobě, druhý kontejner je na cestě k doplnění.

Rozlišují se tři varianty, v závislosti na tom, zda je připraven a vyzvednut pouze jeden kontejner ze skladu (skladový kanban), objednaný (dodavatelský kanban) nebo následně vyrobený (výrobní kanban).

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th