Elektronický kód výrobku

Co je Elektronický produktový kód?

Elektronický produktový kód je univerzální identifikátor pro všechny položky. Kód umožňuje rozlišovat dva nebo více produktů stejné skupiny nebo třídy. V rámci dodavatelského řetězce kód umožňuje sledování a identifikaci položek ve každém etapě.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th