Entita, právní

Co je právnická osoba?

Právnickou osobou může být jednotlivec, společnost nebo organizace, která má právní práva a povinnosti. Jednotlivec, společnost nebo organizace uznávaná jako právnická osoba může uzavírat smlouvy, žalovat nebo být žalována před soudem a může nést odpovědnost za splacení dluhů.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th