EORI

Co je EORI číslo?

EORI znamená Ekonomického operátora registrace a identifikace. Je to jedinečné číslo poskytované celními orgány pro podniky a osoby obchodující spolu na území Evropy. Hlavně se EORI používá jako identifikační číslo ve věcech týkajících se výměny informací mezi obchodníky a celními správci.

Všechny zavedené podniky v členských státech Evropské unie jsou povinny získat EORI číslo od svých národních celních správ před zahájením jakýchkoli celních záležitostí (importu nebo exportu zboží). Identifikační číslo poskytuje bezpečnost a efektivitu jak pro podniky, tak pro celní orgány.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th