EPAL

Co znamená EPAL ve logistice?

EPAL je akronym používaný k popisu European Pallet Association. EPAL reguluje rozměry, velikosti a měření palet v Evropě. Další podrobnosti najdete na jejich domovské stránce.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th