ERP systém

Co je to systém ERP?

ERP systém, známý také jako Plánování zdrojů podniku, zajišťuje mezioborovou podporu všech obchodních procesů, které se odehrávají ve společnosti. Z tohoto důvodu obsahuje moduly pro všechny oblasti společnosti – včetně prodeje, controllingu, výroby, nákupu, lidských zdrojů a správy majetku.

Data poskytovaná ERP systémem lze například využít k určení klíčových ukazatelů výkonnosti společnosti s cílem dosáhnout jejích obchodních cílů. ERP systém pomáhá šetřit čas, náklady a úsilí zlepšením organizačních struktur a toků práce ve příslušné společnosti. Kromě toho slouží jako centrální správní nástroj pro celkový podnikový management společnosti.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th