ERTMS

Co znamená zkratka ERTMS?

ERTMS znamená Evropský systém řízení pro železniční dopravu a zaměřuje se především na dva systémy.

Jedním z těchto systémů je Evropský systém řízení vlaků (ETCS) a druhým je Globální systém pro mobilní komunikaci – železnice (GSM-R).

  • ETCS je signalizační a řídící zařízení používané v železniční dopravě v Evropské unii (EU). Přes zařízení v kabině dokáže ETCS sledovat pohyb vlaků, monitorovat rychlost vlaku a zastavit je, pokud je překročena povolená rychlost.
  • GSM-R je mezinárodní bezdrátová komunikace pro železnice, která je založena na sítích GSM.

Essentielně je ERTMS standard řízení založený na interoperabilitě vlaků v rámci Evropské unie (EU).

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th