Etický kodex

Co je Etický kodex?

Kódex chování je souborem určitých směrnic a pravidel. V rámci organizace kódex chování vymezuje zodpovědnosti a postupy pro jednotlivé zaměstnance. Tyto pokyny slouží jako orientace pro jednání jak v kanceláři, tak mimo ni.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th