Evropské číslo článku (EAN)

Co znamená zkratka EAN v logistice?

EAN znamená Evropské číslo článku, také označované jako IAN (Mezinárodní číslo článků). Jedná se o mezinárodní standardizovaný číselný a čárový kódovací systém, který se převážně používá v maloobchodních aplikacích, vyvinutý organizací EAN International, kompatibilní s americkým system UPC. Dnes má organizace EAN International své sídlo v Bruselu a dalších 100 národních organizací EAN po celém světě je s ní spojeno.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th