Evropský systém řízení vlakové dopravy (ETCS)

Co je to Evropský systém řízení vlaku?

Evropský systém řízení vlaku (ETCS) je součástí ERTMS pro signalizaci a řízení evropských vlaků. ETCS je implementován s vyhledávacím a sjednoceným řídícím zařízením umístěným v kabince vlaku. Zařízení vypočítá maximální rychlost vlaku a bezdrátově předává informace řidiči vlaku.

ETCS přebírá kontrolu nad vlakem, pokud je překročena povolená rychlost. Výsledkem je zastavení vlaku. Hlavní funkcí ETCS je zajistit, aby všechny vlaky bezpečně a v souladu se stanovenými normami jezdily kdykoliv.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th