Ex Works (EXW)

Co znamená EXW ve logistice?

EXW znamená ex works. To znamená, že prodávající dodá zboží jakmile je dostupné kupujícímu na prodávajícího přepravních místech nebo jiných vybraných místech (např. továrna, závod, sklad atd.). Podle této pravidla prodávající není povinen nakládat zboží na sběrné vozidlo nebo vykládat produkty pro export.

Obecně to znamená, že prodávající zboží k dispozici na místě vybraném kupujícím. Tento druh dohody je ve prospěch prodávajícího (na úkor kupujícího, protože musí nést náklady na přepravu). S tímto pravidlem se prodávajícího zodpovědnost skládá z balení zboží a zpřístupněním na vybraném místě.

Celkem vzato je kupující odpovědný za všechny náklady na přepravu a rizika spojená s dodáním zboží.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th