Exportér

Co je to exportér?

Exportér je osoba nebo společnost, která se zabývá odesíláním zboží do zahraničí. To znamená, že osoba odesílá zboží ze své současné země do jiného místa za účelem obchodu. V této souvislosti je země, ze které bylo zboží odesláno, nazývána vývozní zemí.

V mezinárodním pohybu zboží je odesílatel exportérem a příjemce importérem. Importér přiváží zboží do své země z jiné.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th