Exportní deklarace

Co je vývozní přihláška?

Pokud se má zásilka s hodnotou vyšší než 1 000 eur odeslat do ne-EU země, musí být pro ni vytvořena elektronická exportní deklarace. Tato deklarace zahrnuje několik formulářů, které je třeba podat na příslušném hlavním celním úřadu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th