Federální úřad pro dopravu zboží - BAG

Co je Federální úřad pro přepravu zboží?

Federální úřad pro přepravu zboží je vyšší federální orgán v rámci Spolkového ministerstva dopravy a digitální infrastruktury v Německu. Úřad je zodpovědný za přepravu zboží v zemi.

Centrální úřad pro přepravu zboží je zodpovědný za právní vývoj, plánování, kontrolu a koordinaci silničních kontrol a dopravních statistik. Jeho hlavním oborem činnosti jsou silniční kontroly, které mají za cíl zvýšit bezpečnost na silnicích a zajistit ochranu životního prostředí.

Kromě toho úřad monitoruje dodržování dopravních předpisů a předpisů o přepravě zboží, zejména technickou bezpečnost nákladních automobilů nebo autobusů. Úřad pro přepravu zboží také provádí společné kontroly s jinými orgány, jako jsou celní správa nebo policie.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th