FIOS

Co je FIOS v logistice?

FIOS je zkratka pro Free In, Out and Stowed, což znamená sazbu za náklad. FIOS pokrývá pouze poplatek za přepravu, bez zahrnutí nakládání, vykládání a uskladnění nákladu na palubě lodě. Náklady na nakládání, vykládání a uskladnění jsou výhradní odpovědnost odesílatele a jsou placeny samostatně.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th