FIOT

Co je FIOT v logistice?

FIOT je zkratka pro „Free In, Out and Trimmed“, což znamená míru přepravy. FIOT se vztahuje pouze na přepravní poplatek, bez zahrnutí nakládky, vykládky a úpravy nákladu na palubě lodě. Náklady na nakládku, vykládku a úpravu jsou výhradním odpovědností odesílatele a jsou placeny zvlášť.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th