Firemní logistika

Co je korporátní logistika?

Podniková logistika je celkovým termínem pro veškeré logistické činnosti společnosti. Tyto činnosti zahrnují veškeré vnitřní a mezipodnikové aspekty logistiky, jako je přeprava, nákup, distribuce a výroba. Logistické úkoly vznikají ve všech společnostech – bez ohledu na jejich velikost a odvětví.

Cílem podnikové logistiky je plánovat, řídit, provádět a kontrolovat fyzický tok zboží a související tok informací podél celého hodnotového řetězce společnosti co nejlepším způsobem. Společnosti působící v logistickém průmyslu fungují jako poskytovatelé služeb a provádějí logistické úkoly pro jiné společnosti – zejména přepravu zboží.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th