Flat Rack Container

Co je to kontejner Flat Rack?

Plochý rámový kontejner se používá pro přepravu nebo skladování nákladu s jedinečnými rozměry. Jak název naznačuje, kontejner je plochý a náklad lze nakládat buď ze stran, nebo shora.

Náklad jako jsou kamiony, jachty, nadrozměrná vozidla, čluny, jeřáby, turbíny, lodní šrouby, generátory, velké motory, stavební zařízení atd. se většinou nakládá na plochý rámový kontejner.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th