Flow Storage

Co je Flow Storage?

Flowové skladování je metoda skladování, která se skládá z regálu na palety se strukturovaným blokem. Palety jsou skladovány podle principu tekoucího průchodu, tedy ve skloněných nebo vodorovných kanálech. To obvykle vyžaduje dva operační jednotky pro skladování a výdej.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th