Form-A

Co je Form-A?

Form-A je písemný dokument nebo certifikát, který dokládá původ zboží z určitých rozvojových zemí. Tento certifikát slouží k získání slevy nebo osvobození z celního tarifu pro exportované zboží do zemí Evropské unie (EU).

Na konferenci pořádané Organizací spojených národů (OSN) pro obchod a rozvoj bylo vyžadováno, aby rozvinuté země podporovaly integraci rozvojových zemí do světové ekonomiky. V důsledku toho některé rozvojové země obdrží Obecný systém preferencí (GSP) od EU a dalších rozvinutých zemí.

Pro EU je Form-A potřeba k prokázání, že zboží s preferenčním statusem pochází ze vybraných zemí.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th