Franking

Co je to Franchising?

V přepravním a logistickém průmyslu určuje frankování, kdo nese náklady spojené s přepravou zásilky. Je součástí přepravní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a dopravcem před odesláním zboží.

Existují základně dva druhy frankování:

  1. Pokud je zásilka označena jako „zpětný výběr“, příjemce musí zaplatit náklady na přepravu. Zpětné frankování znamená, že příjemce zboží se musí postarat o přepravu.
  2. Pokud je zásilka označena jako „uhradí odesílatel“ nebo „bezplatně“, to znamená, že odesílatel platí náklady na přepravu.

V praxi se často řeší i další náklady, jako přebrání pojištění, náklady na nezbytné dokumenty a certifikáty a převod rizika zboží.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th