Free In / Liner Out (FILO)

Co je Free In / Liner Out?

Free In / Liner Out se odkazuje na cenu přepravy zboží bez ceny nakládky. To znamená, že náklady na nakládání zboží na palubu lodě nebudou zahrnuty v nákladech na přepravu. Avšak cena vykládky zboží na cílovém přístavu bude zahrnuta.

V tomto případě platí odesílatel zvlášť cenu nakládání zboží na loď. Opakem FILO je Liner In / Free Out (LIFO).

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th