Free on Board (FOB)

Co znamená výraz "free on board"?

Termín Free on Board (FOB) se používá k určení, kdo nést náklady na přepravu mezi kupujícím a prodávajícím od místa odjezdu. Jakmile je zásilka na palubě lodi, kupující nese rizika a náklady spojené s přepravou.

Použití termínu FOB se přísně vztahuje na zboží přepravované po moři nebo vnitrozemskými vodními cestami.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th