Freeboard

Co je definice Freeboardu?

Volná paluba je vzdálenost mezi vodní linií a hlavní palubou plavidla. Jak je tato vzdálenost měřena nebo co určuje výšku volné paluby, závisí na typu lodě. Obvykle se tato míra nemění, ale kolísá v závislosti na nákladu a tom, jak loď/zemědělství odolá vlnám.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th