Freight Search - Vyhledávání nákladů

Co znamená výraz Freight Search?

Freightové vyhledávání je cílené vyhledávání nákladu ze strany řidičů, expeditorů a přepravních společností. Toto vyhledávání může probíhat například na burze nákladu a naložení. Na takové platformě si hledající náklad může zadat své preference a obdržet několik vhodných nabídek, ze kterých si může vybrat. Tímto způsobem lze zajištění vozidla dosáhnout rychle a optimálně využít jeho kapacitu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th