Freight Space Exchange -> Výměna prostoru pro náklad

Co je Freight Space Exchange?

Frekvenční výměna prostoru je druhou nástěnkou, na které se setkávají nabídka a poptávka nákladu a nákladního prostoru. Frekvenční výměna tedy působí jako zprostředkovatel mezi dopravními a přepravními společnostmi a slouží k vyrovnání nadkapacity nebo podkapacity. Frekvenční výměna prostoru se také může používat k předávání zakázek.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th