Fumigace

K čemu se používá fumigace?

Fumigace je proces, kterým se vyskytující se oblast vyhubí nebo dezinfikuje pomocí určitých chemických/tepelných látek, aby se zabránilo šíření nebo přenosu škodlivých živých organismů. A to se používá pro vyřízení dovozu zboží při vstupu do přístavu.

Pro většinu zemí je fumigace právní požadavek, který dopravce musí splnit, pokud požádá kupující. Z tohoto důvodu musí být před vyřízením dovozu zboží celním úřadům předložen certifikát o fumigaci.

Při přepravě nákladu je fumigace palet a nákladů klíčová. Bez předložení správného certifikátu o fumigaci mohou být zboží zabaveny nebo může být od přepravce/nadpisu požadována vysoká dodatečná skladovací cena. Při přepravě zboží s dřevěnými materiály je třeba přijmout absolutní opatření v kontrolě škůdců.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th