Grey Fleet

Co je šedá flotila?

Šedá flotila jsou vozidla vlastněná soukromými zaměstnanci, a jsou převážně používána pro pracovní činnosti. Obvykle se tento typ flotily používá pro účely služebních cest a jsou soukromě pronajímána nebo zapůjčována.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th