HIFO (Nejvyšší na – První ven)

Co znamená HIFO?

HIFO (Highest In – First Out) se odkazuje na metodu hodnocení zásob, při které jsou zboží uloženy určitým způsobem. Zde je zboží uloženo podle ceny, aby se nejprve odstranila drahá zboží ze skladu. Zásoba je tedy ohodnocena nízkými nákupními cenami.

HIFO se používá k ukázání vysokého obratu ve výkazu zisku a ztráty, přičemž konečná zásoba je ohodnocena jako nízká při inventarizaci. Konkrétně se metoda používá k snížení zdanitelného příjmu na určité období. Přestože se HIFO široce používá, postup není povolen podle německého obchodního a daňového práva.

Další metody jsou FIFO (First In – First Out), LIFO (Last In – First Out) a LOFO (Lowest In – First Out).

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th