Hodnocení úvěrové spolehlivosti

Co je to kreditní rating?

Úvěrový rating se týká pověsti, postavení a bonity společností a jednotlivců. Jinými slovy, jedná se o schopnost dlužníka platit kreditní splátky včas a v plné výši.

Když společnosti nebo jednotlivci půjčují peníze od věřitele, věřitel se snaží zhodnotit riziko, zda bude dlužník schopen splatit půjčku v budoucnosti. K tomu je vyžadována bonita a úvěrový rating je jedním způsobem, jak hodnotit schopnost dlužníka splatit.

Pro společnosti závisí bonita na faktorech, jako je cash flow, ziskovost a poměr vlastního kapitálu. Čím lepší jsou tyto faktory, tím vyšší je úvěrový rating a tím výhodnější je financování dluhu. U jednotlivců je však bonita závislá na bankovních výpisech, informacích z národního úvěrového registru a doložení příjmů.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th