Hořlavý

Co je hořlavé?

Jednodušeji řečeno, hořlavá je každá látka schopná vzplanutí. Například kapaliny s bodem vzplanutí nižším než 100 °F (třída 3 podle OSN) jsou hořlavé. Dalšími příklady jsou draselný nebo sodný amid.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th