Hotové výrobky

Co jsou hotové výrobky?

Hotové výrobky jsou výrobky, které prošly nebo dokončily výrobní proces, ale ještě nebyly prodány ani distribuovány finálnímu spotřebiteli. Když se výrobek dostane ke koncovým uživatelům, zpracování zboží je potom ve finální fázi.

Zatímco hotové výrobky jsou konečné produkty jedné společnosti, zboží může být součástí nebo surovinami pro jinou. V podstatě jsou součásti použity k další výrobě různých produktů.

Klasickým příkladem je obchodní transakce mezi výrobcem počítačového čipu a výrobcem počítače. Čip je hotový výrobek pro výrobce, ale stane se součástí, když je prodán výrobci počítače.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th