Hotovost proti dokumentům

Co je Cash Against Documents?

Hotovost proti dokumentům je platební nástroj nebo metoda používaná při mezinárodních transakcích mezi prodávajícím a kupujícím. Základně se jedná o proces, kdy přepravce platí za objednané zboží před jeho přijetím.

Obvykle hotovost proti dokumentům funguje tak, že vývozce (prodávající nebo dodavatel) přikáže své bance, aby propustila přepravní dokumenty kupujícímu po úplné platbě přepravy. Po zaplacení kupující obdrží dokumenty.

Hotovost proti dokumentům je pro strany zapojené do této platební metody výhodná. Pro vývozce zaručuje platbu za zboží. V případě kupujícího zajistí, že obdrží přesně takové produkty, za které zaplatil.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th