Hromadné sledování

Co je hromadné sledování?

Dávkové trasování se používá k vyhledávání produktů až k výrobci, ke speciálním procesům nebo charakteristikám výrobku nebo k ingrediencím. V podstatě dávkové trasování pomáhá chránit spotřebitele před možnými vadami a poškozenými produkty. Za tímto účelem jsou produkty obvykle označeny dávkovým číslem.

Dávkové trasování má zvláštní význam v dodavatelském řetězci potravinářského průmyslu, kosmetickém průmyslu a farmaceutickém obchodu. Může ušetřit společnostem drahou ztrátu nebo stahování zboží od prodejců a spotřebitelů tím, že zajišťuje, že výrobní šarže mohou být sledovány zpět ke svým složkám, výrobním procesům a charakteristikám po celém výrobním procesu a dodavatelském řetězci.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th